Opzeggen Lidmaatschap:

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de vertegenwoordiger van de afdeling, trainer of coach en per mail via svnaks@hotmail.com

Het lidmaatschap eindigt op de eerste dag van de volgende maand.

 

Zorg voordat je opzegt dat je aan alle betalingsverplichtingen hebt voldaan en de contributie volledig betaald hebt.

Voor vragen hierover kun je terecht bij de penningmeester via svnaks@hotmail.com